Kortikosteroid topikal di indonesia

Autori su napravili oaj Cochrane sustavni pregled literature u okviru Cochrane uredničke skupine za oralno zdravlje (engl. Cochrane Oral Health Group). Dokazi se odnose na kliničke studije koje su objavljene do 4. listopada 2013. Sustavni pregled uključuje 15 istraživanja objavljenih od 1980. do 2012. godine u kojima je uključeno ukupno 888 sudionika koji su nasumično razvrstani u terapijske skupine. Jedanaest istraživanja je provedeno u Turskoj, dva u Japanu, jedno u Iranu, a jedno u Velikoj Britaniji. Ispitano je trinaest različitih intervencija koje su primijenjene ili lokalno ili sistemski.

Kortikosteroid topikal di indonesia

kortikosteroid topikal di indonesia

Media:

kortikosteroid topikal di indonesiakortikosteroid topikal di indonesiakortikosteroid topikal di indonesiakortikosteroid topikal di indonesiakortikosteroid topikal di indonesia